Klachtenregeling

Heb je ondanks al mijn inzet en goede bedoelingen toch een klacht? Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ben ik als zorgaanbieder de eerste persoon om dit met mij bespreekbaar te maken en er samen een oplossing voor te vinden. Hier staat een wettelijke termijn van 6 weken voor.

Mochten we ondanks alle inspanningen er samen niet uit komen, dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Dit kan via het secreatariaat van Zhong, de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten.

Zie voor verdere info: https://kab-koepel.nl